SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
toppdressa [tåp`-] verb ~de ~t topp|­dress·arförse (gräs­matta) med ett yt­skikt av jordförbättrings­medel t.ex. (näringsberikad) torv­mull, barkmylla el. (grov) sand trädg.SYN.synonymdressa 1 JFRcohyponym1mulla toppdressade fotbolls­planertoppdressade golf­banorklipp gräset innan du toppdressarvid lerig jord är det bäst att toppdressa med grov­kornig sandtoppdressa (ngt) (med ngt)sedan 1971till eng. top dressing ’yt­behandling av gräs­matta’; jfr 1topp och dress Subst.:vbid1-775258toppdressande, vbid2-775258toppdress(n)ing