SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tran´sitiv adjektiv ~t trans·it·ivsom i satssammanhang vanligen får ett direkt objekt som ut­fyllande bestämning om verb admin.språkvet.”äta” är ett transitivt verb vilket fram­går av satser som ”de äter middag”sedan 1810av lat. transiti´vus ’över­gående’; jfr intransitiv, trans, transit