SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
triforium [-fo´r-el.-fo`r-] substantiv triforiet triforier tri·fori·et(dekorativt) smalt galleri som löper högt uppe (under fönstren) i själva mittskeppsmuren i en kyrka och öppnar sig med bågställningar mot mitt­skeppet; främst under gotiken arkit.JFRcohyponymempor triforiegångtriforiet kan i regel inte beträdasSkara dom­kyrkas triforiersedan 1872till tri- och lat. for´is ’dörr’