SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tråd substantiv ~en ~ar tråd·entunt, ut­draget textilmaterial som fram­ställs genom hoptvinning av växt- eller djurfibrer el. på syntetisk väg handarb.tekn.JFRcohyponym1garn trådfintrådhärvatrådrulletrådändabjörntrådbomullstrådsytråden tunn trådlösa trådarsy med nål och trådäv. om tunn längd av annat material, t.ex. metallvanligen i sammansättn. trådvalsglödtrådkoppartrådmuskeltrådnervtrådsnubbeltrådtelefontrådäv. bildligt om abstrakta före­teelser som tänks ha ut­sträckning, samman­bindande funktion e.d.trådarna som leder till­baka till hans barndomderas öden var samman­fogade med fina trådarspec. i ut­tryck för (upp­nående av) samman­hang, över­blick o.d.talaren tappade trådenvi måste nysta upp trådarna för att få klarhet i vad som har hänti slutet av boken knyts alla trådar i­hopspec. äv. om tema e.d.NN var inne på jämställdhetsproblematiken, och jag ska ta upp den trådenibl. än­nu mer bildligt (med liknande betydelse)jag vill spinna vidare på den trådenspec. äv.del av forum på inter­net där specifikt ämne diskuteras ofta genom skriftliga in­lägg han startade en ny tråd om spammenden röda trådenden genom­gående tankeni framställning e. d.natur­vård och praktiskt skogs­bruk har varit den röda tråden i hans arbets­liv dra/hålla/rycka i trådarnavara den som bestämmernågra eld­själar höll i trådarna och såg till att arrangemanget blev lyckat en fnurra på trådensefnurra ha ngn på trådenvara i telefon­förbindelse med ngnHar du pratat med pappa? – Ja, jag har honom på tråden just nu! hänga på en skör trådvara mycket nära att förintas eller att inte förverkligasden senaste opinions­undersökningen visar att koalitionen hänger på en skör tråd utan en tråd på kroppenhelt utan kläderhan låg och solade utan en tråd på kroppen sedan mitten av 1300-taletGotlands-Lagenfornsv. thradher; gemens. germ. ord, urspr. ’ngt vridet’; jfr dreja, 2trä; idiomet den röda tråden efter ty. der rote Faden (början av 1800-talet), med syftning på bruket i den eng. marinen att ha en röd tråd i tåg­virket för att markera ägare