SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tull`deklaration substantiv ~en ~er tull|­de·klar·at·ion·enhandling som ska bi­fogas post­paket till ut­landet och som ger upp­gifter om inne­hållets art, vikt och värde ekon.samh.sedan 1859