SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tumanhan´d el. tu man han´dtu man han´d substantiv, ingen böjning tu·man|­handi ett ut­tryck situation med bara två personer när­varande ofta med bi­betydelse av förtrolighet psykol.sociol.han skulle tala på tumanhand med NNsedan 1839