SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1tvärsöver [tvärs´-el. med två huvudtryck] adverb tvärs|­överofta två ord på an­dra sidan om ngt som vanligen är under­förstått Nollaffären tvärsöveräv. med riktningsbetydelsegå bara tvärsöver utan att stanna!sedan 1841
2tvärsöver [tvärs´-el. med två huvudtryck] preposition tvärs|­överofta två ord på an­dra sidan om och vanligen med kortaste möjliga av­stånd från den under­förstådda punkten Nollaffären ligger tvärsöver gatanäv. med riktningsbetydelsetill an­dra sidan av hon gick tvärsöver scenensedan 1749