SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tvä`rvetenskaplig adjektiv ~t tvär|­vet·en·skap·ligsom inne­bär sam­arbete mellan flera (traditionella) vetenskaps­grenar admin.vetenskapl.ett tvärvetenskapligt projekt med del­tagande av språk­vetare, psykologer och sociologersedan 1958