SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
törst substantiv ~en törst·enstarkt behov av att dricka fysiol.brännande törststilla törstensläcka törsten med en läskflyktingarna led av både hunger och törstäv. bildligtstarkt begär efter ngt bildningstörstnjutningstörstömhetstörsthans törst efter äratörst (efter ngt)sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. þyrster þörster; gemens. germ. ord med grundbet. ’torrhet’; jfr 1torr