SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`båt substantiv ~en ~areg. kort­form av undervattensbåtu|­båt·enlång­smalt undervattensgående krigs­fartyg beväpnat med torpeder el. (nu­mera) robotar; särsk. anv. för an­fall mot krigs- och handels­fartyg men äv. för spionage m.m. mil.sjö.ubåtsbekämpningubåtsjaktubåtsklockaubåtskränkningminiubåtslag­skeppet sänktes av en ubåtfrämmande ubåtar i svenska vattensjunk­bomber fälldes mot ubåtarnasedan 1915