SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1undan [un`-äv.un´-] adverb und·an1i riktning bort från ngt Nolldra undan mattanofta med förbleknad rumsbetydelse (el. helt abstrakt)undanglidandehålla sig undankomma billigt undanslippa undan med en varninghan klarade sig undan fängelse­straffhon lyckades hålla undan för konkurrenternaundan för undanså småningom, efter handtryckeriet har moderniserats undan för undan sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. undan, urspr. ’under­ifrån’; bildn. till und- i 1under 2med fart betr. rörelse e.d. Nolldet gick undan i nerförs­backarnasedan 1861
2undan [un`-äv.un´-] preposition und·ani riktning bort från den före­teelse som fram­går av samman­hanget; mest abstrakt mindre brukl.Nollen räddning undan alla hotsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen