SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`dantagstillstånd substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en und·an·tags|­till·stånd·etsär­skilt rättsligt till­stånd (i visst land eller viss lands­del) med upp­hävande av vissa med­borgerliga rättigheter vanligen in­fört för att staten ska skydda sig mot (före­givna) yttre el. inre faror jur.samh.JFRcohyponymundantagslag proklamera undantagstillståndunder undantagstillståndet rådde utegångs­förbud efter mörkrets in­brottsedan 1916