SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`derbar adjektiv ~t under·bar1som ger o­jämförligt starka positiva upp­levelser admin.psykol.JFRcohyponymfantastiskcohyponymljuvligcohyponymhärlig en underbar högsommar­dagmil efter mil av underbara sand­stränderspec. om person som upp­fattas ha mycket positiva egenskaper (från rent mänsklig syn­punkt)hans mor var en underbar människaunderbar (för ngn) (att+V)sedan 1753efter ty. wunderbar med samma betydelse; till 3under 2som tycks bero på ett under om o­sannolikt positivt förlopp e.d. relig.hennes underbara räddningsedan ca 1740Den underbara natten.Gängse benämning på natten 23–24 april 1981, då en överenskommelse träffades mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet om en begränsad skattereform