SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`derhållsbidrag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en under·hålls|­bi·drag·etbi­drag som ges för under­håll av barn vanligen av från­skild förälder som inte har vårdnaden ekon.samh.sedan 1917