SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`derteckna verb ~de ~t under|­teckn·arskriva sin namn­teckning under text i dokument e.d.; vanligen för att formellt ställa sig bak­om texten bok.komm.JFRcohyponymsignera underteckna kontraktetunderteckna en försäkranäv. ngt ut­vidgatbrevet var undertecknat ”En vän”underteckna ngtunderteckna in blankoseblanko sedan 1632Subst.:vbid1-376290undertecknande, vbid2-376290underteckning