SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`derton substantiv ~en ~er under|­ton·enlägre ton som in­går i viss grund­tons klang i mots. till över­ton musikofta bildligt om an­tydd känsla, inne­börd etc.det fanns en underton av bitterhet i hennes röstsedan 1818