SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`datera verb ~de ~t upp|­dat·er·aräv. lös förb., sedatera upp komplettera genom att till­föra nya upp­gifter till förteckning, register e.d. bok.data­basen uppdateras varje veckaen uppdaterad version av det nu tio­åriga uppslags­verketäv.aktualisera kunskaperna hos ngn man skickade henne på ett par kurser för att uppdatera hennehan behövde uppdatera sig om svensk politik efter flera år i USAuppdatera ngn (om ngt/SATS), uppdatera ngtsedan 1960-taletefter eng. update med samma betydelse; jfr datera Subst.:vbid1-377447uppdaterande, vbid2-377447uppdatering