SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`följning substantiv ~en ~ar upp|­följ·ning·enfort­sättning eller vidare­utveckling i den naturliga riktningen eller till ett följd­riktigt slut Nollut­veckling och uppföljning av nya behandlings­metoderen lång uppföljning av barnen som fötts in­om ramen för studienäv. ngt försvagatden nya före­ställningen är en värdig uppföljning av fjol­årets stora succéuppföljning (av ngt) (med ngt)sedan 1918