SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`gradera verb ~de ~t upp|­grad·er·aräv. lös förb., segradera 1 ge förut­sättningar för bättre prestanda hos viss (teknisk) ut­rustning, t.ex. genom ut­byte av äldre delar mot modernare tekn.uppgradera program­varanuppgradera ngt (till ngt)sedan 1853Subst.:vbid1-860115uppgraderande, vbid2-860115uppgradering