SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`sats substantiv ~en ~er upp|­sats·en1kortare skriftlig produkt ofta av ut­redande slag; särsk. så­dan som publiceras i tryckt verk el. läggs fram i vetenskapliga samman­hang bok.pedag.JFRcohyponymskrift 3 kandidatuppsatsmagisteruppsatsseminarieuppsatsskriva en uppsatslägga fram en uppsatshon försvarade sin uppsats på seminarietsamlings­verket inne­håller flera intressanta uppsatseräv. om liknande text för övning el. prov i skolanuppsatslaguppsatsrättareuppsatsskrivninguppsatsämneprovet i svenska bestod av referat och uppsatsen uppsats (om ngn/ngt/SATS)sedan 1668efter ty. Aufsatz med samma betydelse; till uppsätta, även med bet. ’författa’ 2vanligen i sammansättn. grupp av före­mål som till­sammans ut­gör en enhet särsk. om inrednings­detaljer heminr.JFRcohyponymsats 4 blomsteruppsatsbordsuppsatssilveruppsatsskrivuppsatsteuppsatssedan 1664