SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`sägning [-säg-(långt ä) äv.-säj-] substantiv ~en ~ar upp|­säg·ning·enformell åt­gärd som inne­bär att en arbets­givare en­sidigt upp­häver arbets­tagares an­ställning arb.samh.uppsägningsbrevuppsägningsförfarandeuppsägningsskydduppsägningstidmassuppsägning100-tals an­ställda fick varsel om uppsägningibl. äv.uppsägnings­tid i vill­koren in­gick tre månaders uppsägningäv. om varje åt­gärd där en­dera parten en­sidigt upp­häver ett av­tal, särsk. hyres- el. låneavtaluppsägningsräkninguppsägning av hyres­kontraktetuppsägning (av ngn)sedan 1681