SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`sökande adjektiv, ingen böjning upp|­sök·andesom inne­bär direkt kontakt med all­mänheten admin.samh.uppsökande studie- och yrkes­orienteringuppsökande verksamhet i för­orternasedan 1933