SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
upp`visning substantiv ~en ~ar upp|­vis·ning·enföre­visning av färdighet ofta i delvis under­hållande syfte komm.uppvisningskonsertuppvisningskörninguppvisningsnummeruppvisningspilotflyguppvisninggymnastikuppvisningibl. med fram­hävande av spec. skicklighet e.d.en uppvisning i den högre skolanäv. försvagat med tanke en­bart på yttre egenskaper(större) visning för offentligheten uppvisningslokalhästuppvisningmannekänguppvisningäv. (sport) i ut­tryck för över­lägsenheti an­dra halv­lek hand­lade det om ren uppvisning och slut­resultatet blev 7–0sedan 1855