SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
uppö´ver preposition upp|­överupp­åt längs och över (ngt) ngt åld. ut­om i vissa ut­tryckrum.uppöver öronenseöra 1 sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. up ivir