SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
u`raktlåta verb uraktlät uraktlåtit uraktlåten uraktlåtna, pres. uraktlåter ur·akt|­låt·erunder­låta att full­göra skyldigheten som fram­går av samman­hanget formelltjur.komm.uraktlåtenhethon uraktlät att med­dela förändrad in­komst till försäkrings­kassanuraktlåta ngt/att+Vsedan 1778till 1ur, 2akt och låta Subst.:vbid1-380178uraktlåtande; uraktlåtenhet