SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vack´er adjektiv ~t vackra vackr·are1som ger syn- eller hörsel­intryck som tillfreds­ställer före­ställningar om full­komlighet i fråga om färg, form, samman­sättning, helhets­verkan el. liknande (yttre) egenskaper; enl. konventionella el. personliga (konstnärliga) ideal admin.meteorol.MOTSATSantonymful 1 JFRcohyponym1skön 1cohyponymfagercohyponymstilig en vacker ut­siktvackra melodierett vackert landskapett vackert torn med förgylld spiravisan är nog vacker men ganska intet­sägandehuset låg mycket vackert i en sluttning mot sjön (adv.)särsk. om till­talande yttre hos en person, vanligen flicka el. kvinnaJFRcohyponymsöt 2 ett vackert an­sikteen vacker, blond svensk flickaett vackert hårvackra vita tänderhon satt och gjorde sig vacker till festenspec. äv. om väder o.d.klar och lugn och solig etc. en vacker vinter­dagdet väntas fort­satt vackert väder i södra Sverigeofta bildligt i fråga om sinnes- el. tankeintryck av annat slagen vacker ceremoniett mycket vackert nick­målvackra men innehålls­lösa orden vacker lösning på problemetmed den nya metoden har man nått vackra resultatäv. i ut­rop och befallningarvackert, nytt klubb­rekord!nu stannar du vackert hemma (adv.)äv. iron.punktering, just vackert!vacker (att+V)en vacker dagsedag 2 räcka vacker tasssetass 1 vacker som en dagstrålande vackerbruden var vacker som en dag och det var brud­gummen ock­så vacker som en tavlamycket vackersol­nedgången var vacker som en tavla sedan ca 1580jfr fornsv. vaker ’vaksam; ivrig’; bildn. till 1vaka; gemens. germ. ord; den nu­tida bet. är spec. svensk 2som har en tillfreds­ställande mängd eller om­fattning i förhållande till förut­sättningarna Nollen vacker slant på bankeno­avgjort på borta­plan är vackert såsedan 1640