SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1val substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en val·et1handling som inne­bär att man bestämmer sig för en möjlighet bland flera komm.valsituationordvalprogramvalett gott valett dåligt valha fritt valgöra sitt valträffa ett valtapetfärg efter eget valde hade flera semesteralternativ att välja på, och valet föll till sist på Kretaspec. i ut­tryck för att alternativ saknasdet är ingen bra lösning, men vi har inget valett val (av ngn/ngt), ett val (mellan ngra)stå/vara i valet och kvaletbefinna sig i en svår val­situationde stod i valet och kvalet om de skulle flytta eller ej sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. val; nära sam­hörigt med välja; trol. även besl. med 2vilja 2offentlig förrättning var­vid person(er) genom om­röstning ut­ses att ut­föra vissa förtroende­uppdrag särsk. in­om folk­representation pol.samh.valaffischkommunalvalpersonvalriksdagsvaldemokratiska valall­männa valfria valut­lysa valförrätta valställa upp i ett valgå till valpartiet förlorade valet på pensions­fråganvalet resulterade i att regeringen fick av­gåäv.ut­seende av representanter eller förtroende­män JFRcohyponym1val 1 val av ord­förande i föreningenett val (av ngn/ngt), ett val (mellan ngra)direkta valval där väljarna röstar direkt på en kandidat eller ett partii st. f. för via elektorerriksdags­val och kommunal­val är exempel på direkta val hemliga valval där det inte går att ta reda på vad en en­skild väljare röstar påindirekta valval där de röst­berättigade väljer sina representanter genom om­budde amerikanska president­valen är indirekta val proportionella valval där de o­lika partierna erhåller representation i förhållande till an­delen röster bland väljarnasedan senare hälften av 1300-taletKristnu-Balken af Smålands-Lagen (Helsinge-Lagen)
2val substantiv ~en ~ar val·en1typ av stort dägg­djur som andas med lungor men lever i havet och har fiskliknande, spol­formig kropp, tjockt späck­lager, fenor i stället för fram­ben och horisontell stjärt­fena zool.valfångstvalspäckbardvalblåvalgrönlandsvaltandvalväl uppe vid ytan ”blåste” valen, dvs. sprutade ut andningsluften genom näs­borrarna (sprut­hålen)valarna kommunicerar med var­andra genom att ge i­från sig ljud, t.o.m. ultra­ljudsedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. hval; gemens. germ. ord, urspr. beteckning på sötvattens­fisken mal; jfr mal 2 2an­tal av 80 stycken sillar el. strömmingar åld.mått.JFRcohyponym2kast 2 en val (ngra)sedan 1346stadfästelse av öländsk sillfiskestadga utfärdad av hertiginnan Ingeborg (Svenskt Diplomatarium)fornsv. val, urspr. ’stång med ett visst an­tal vid­hängda före­mål’