SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
variation [-∫o´n] substantiv ~en ~er vari·at·ion·enföre­komst av skillnader i (graden av) vissa egenskaper hos viss storhet; särsk. i fråga om storheter som förändras med tiden, men äv. all­männare vetenskapl.JFRcohyponymförändringcohyponymombyte 1cohyponymfluktuationcohyponymomväxling variationsriksamvariationdet behövs större variation i varuutbudetdet vore roligt med lite variation i arbets­uppgifternatalet var egentligen en variation på ett gammalt temaäv. i fråga om ngt som stadig­varande skiljer sig från ngt annatJFRcohyponymavvikelse 1cohyponymvariantcohyponymvarietet de många individuella variationerna i lycka och livs­kvalitetäv. som fack­term i o­lika samman­hang, särsk. astronomiska och musikaliskamånens variationertema med variationervariation (av/i/på ngt), variation (mellan ngra)sedan 1656av fra. variation med samma betydelse; till variera