SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ve´disk adjektiv ~t ved·isksom har att göra med Veda dvs. den äldsta indiska religiösa litteraturen admin.af.litt.vet.relig.den vediska litteraturensedan 1849till sanskrit Veda, urspr. ’helig kunskap’