SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ver`ksamhetsberättelse substantiv ~n ~r verk·sam·hets|­be·rätt·els·enskriftlig redo­görelse för ett före­tags verksamhet under viss tid vanligen ett år; formellt riktad till (aktie)ägarna från företags­ledningen arb.ekon.äv. om liknande redo­görelse i förening e.d.års­mötet beslöt att god­känna styrelsens verksamhetsberättelsesedan 1940