SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ver`ksamhetsår substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en verk·sam·hets|­år·ettids­period på ett år in­om viss verksamhet särsk. in­om före­tag el. organisation arb.tid.seseverksamhet 2 verksamhetsåret 2009/2010under det gångna verksamhetsåret minskade förlusternasedan 1877