SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ve`terligen adverb vet·er·lig·enibl. i förb. med pron. i objekts­form så vitt man vet NollJFRcohyponymveterligt (mig) veterligen är detta första gången någon klagatsedan 1768jfr fornsv. viterlika