SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vibration [-∫o´n] substantiv ~en ~er vibr·at·ion·enliten, mycket snabb, fram- och åter­gående eller svängande rörelse kring ett jämvikts­läge hos (del av) före­mål som annars inte rör sig från stället särsk. i tekn. samman­hangfys.tekn.JFRcohyponymdarrningcohyponymdallringcohyponymsvängning strängen sattes i vibrationdet blev vibrationer i huset när lång­tradarna körde förbiäv. bildligten aggressiv stämning som satte hans nerver i vibrationibl. spec. om personlig ut­strålningde vibrationer som tycks ut­gå från honomsedan 1711