SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vibra`tor substantiv ~n ~er [-o´rer] vibr·at·or·eran­ordning för alstring av vibrationer för elektriska el. mekaniska ända­mål el. för massage fys.verkt.planvibratorstavvibratorvägvibratorbehandla betongen med vibratorspec. om ett sexuellt hjälp­medelannonsen lovade lust­fyllda och spännande stunder med vibratornsedan 1894