SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vidime´ra verb ~de ~t vid·im·er·arbestyrka överens­stämmelse med originalet hos kopierat dokument e.d. jur.komm.SYN.synonymbevittna 2 en vidimerad merit­förteckningäv.bekräfta riktigheten i ngt jag kan vidimera att han var hemma hela kvällen i gårvidimera ngt/SATSsedan 1559till lat. vi´dimus ’vi har sett’, till vide´re ’se’; jfr vision Subst.:vbid1-390373vidimerande, vbid2-390373vidimering; vbid3-390373vidimation