SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
vi`dskeplig adjektiv ~t vid|­skep·ligfylld eller präglad av vid­skepelse admin.psykol.relig.han var så vidskeplig att han inte vågade tentera fre­dagen den 13:esedan 1472–86Speculum Virginumfornsv. vidhskipliker