SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1välan´ interjektion väl|­annå! som upp­maning till (förnyad) handling, ut­tryck för o­tålighet e.d. ngt åld.Nollvälan, då börjar vi lyfta!äv. som ut­tryck för konstaterande e.d.ngt åld.JFRcohyponymnåväl välan, då blev vi inte valda dåsedan 1521efter ty. wohlan med samma betydelse
2väl´an adverb väl|­anväl vard.Nollsese2väl 3 vi kan välan träffas nån gångsedan 1870