SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1väs`ttysk adjektiv ~t väst|­tysksom har att göra med (den forna förbunds­republiken) Väst­tyskland land.sedan 1948
2väs`ttysk substantiv ~en ~ar väst|­tysk·en(mans)person från (den forna förbunds­republiken) Väst­tyskland land.yrk.i plur. ofta om så­dana personer o­avsett könsedan 1962