SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
väx`tsamhälle substantiv ~t ~n växt|­sam·häll·etvegetation med karakteristisk artsammansättning som före­kommer in­om större ytor el. på flera platser bot.den tropiska regn­skogen, det ö­ländska alvaret och an­dra växtsamhällensedan 1877