SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ynk`ans adjektiv, ingen böjning ynk·ansi vissa ut­tryck ynklig(t liten) en ynkans portion ärt­soppaofta i mer el. mindre adverbiell an­vändningså lite som han fick bara ynkans 500 kronor för cykelnsedan 1975