SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
yr`ke substantiv ~t ~n yrk·ettyp av arbete som man kan försörja sig på och som kräver vissa sär­skilda kunskaper eller färdigheter arb.SYN.synonymprofession JFRcohyponymarbete 1cohyponymjobb 1 yrkeserfarenhetyrkeskunnigyrkesskadayrkesvallåglöneyrkevälja yrkeut­öva ett yrkehan är läkare till yrketdet är skönt att hon har ett yrke att falla till­baka påsedan 1672bildn. till yrka i dess grundbet. ’arbeta’