SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ytt`ra verb ~de ~t yttr·arfram­föra ngt komm.SYN.synonymsäga 1 JFRcohyponymuttala 2 yttra sin meninghan yttrade inte ett ord på hela kvällenyttra ngt/SATSsedan ca 1650av lågty. üteren ’yttra; av­yttra; ut­ge’; nära besl. med yttre Subst.:yttrande