SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å´der äv. 1å`dra1å`dra substantiv ~n ådror ådr·an1(större) blod­kärl särsk. om mer el. mindre synligt så­dant hos människa anat.JFRcohyponymartärcohyponymven 1cohyponymaorta pulsåderen liten åder i pannan svälldeslå åderåder­låtaatt koppa eller slå åder är gamla behandlings­metoder in­om folk­medicinen sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. adher, aþra; gemens. germ. ord; grundbet. trol. ’in­älvor’ 2under­jordisk bana för (grund)vatten som ofta vidgas till källa el. brunn geogr.källåderäv. om del av vatten­dragkungsådrasedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)3smal led eller gång av av­vikande material särsk. om värde­fullare material i normal berg­art mineral.guldådermalmådraäv. om av­vikande färg e.d.ljusare ådror i den mörka mahognynsedan 1472–86Speculum Virginum