SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1åk substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en åk·et1for­don särsk. om spec. ut­rustad el. sportig bil men äv. om snabb motor­båt m.m. vard.sport.trafik.lyxåkvrålåksedan 1668till åka 2en­staka tävling i viss sport, särsk. så­dan där del­tagarna startar separat och inte drivs fram­åt av egen muskel­kraft sport.JFRcohyponymlopp 1 hon grenslade en port i an­dra åketäv. om en­staka tränings­åksedan 1930
2åk seårskurs