SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`siktsfrihet substantiv ~en å·sikts|­fri·het·enlag­stadgad rätt att hysa och ut­trycka egna å­sikter en av de grund­läggande demokratiska rättigheterna samh.JFRcohyponymtryckfrihetcohyponymmötesfrihetcohyponymföreningsfrihet sedan 1930