SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`skådning substantiv ~en ~ar å|­skåd·ning·en1direkt, samman­fattande, själsligt in­tryck av ngt vanligen en yttre situation komm.JFRcohyponymföreställning 2cohyponymbild 2 äv. om tankemässig före­ställning som upp­kommer av dettasedan 17952sätt att upp­rätta och värdera de grund­läggande frågorna i (viss del av) till­varon särsk. på politiska el. religiösa om­råden fil.komm.JFRcohyponymideologi livsåskådningvärldsåskådninghan var all­mänt liberal till sin åskådningsedan 1808