SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`terförsäkring substantiv ~en ~ar åter|­för·säkr·ing·en1försäkring som täcker en eventuell förlust till följd av tidigare försäkringar och tecknas av försäkrings­bolag hos ett annat bo­lag ekon.SYN.synonymreassurans bo­laget har placerat sina återförsäkringar i ut­ländska bo­lagåterförsäkring (av ngt)sedan 18792garanti för viss ut­veckling konkret el. abstrakt komm.innan man tar upp en så känslig fråga bör man skaffa sig återförsäkring hos de berörda om en diskret behandlingåterförsäkringar (hos ngn)sedan 1976