SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`terförsäljare substantiv ~n äv. vard. återförsäljarn, plur. ~, best. plur. återförsäljarna åter|­för·sälj·ar·enperson eller före­tag som åter­försäljer viss (typ av) vara som vanligen köpts in från gross­handel el. producent och säljs till all­mänheten handel.yrk.JFRcohyponymdetaljhandelcohyponymagent 1 återförsäljarnätMercedes’ återförsäljare i Sverigesedan 1871