SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`terverkan substantiv, best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas återverkningar åter|­verk·andet att ngt åter­verkar NollJFRcohyponymreaktion 1 ränte­höjningen kommer att få direkt återverkan på syssel­sättning och till­växtåterverkan (av ngt) (på ngn/ngt)sedan 1835