SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`terverkning substantiv ~en ~ar åter|­verk·ning·enofta plur. det att ngt åter­verkar på ngn/ngt som inte är det direkta målet för den urspr. handlingen etc. Nollgräns­intermezzot fick betydande politiska återverkningaråterverkningar (på ngn/ngt)sedan 1845